Cserkészfény | Huszonkettedik

Advent negyedik vasárnapja

a szeretet vasárnapja

2020.12.20.

Isten kisgyermekként jött el közénk. Egy kisgyermekkel való találkozás pedig mindig örömteli. S ha ilyenkor gondolatban ellátogatunk Betlehembe, és lélekben megpróbálunk találkozni a kis Jézussal, akkor ugyanez a szeretetkapcsolat alakulhat ki bennünk, és akkor valóban nevezhetjük a karácsonyt a szeretet ünnepének. Azonban arra kell törekednünk, hogy ez a betlehemi látogatás ne csak a karácsonyi időszakban töltse be a lelkünket, hanem váljék egy olyan misszióvá, amelyben ennek a találkozásnak az örömét visszük tovább. Ezáltal egész életünk a szeretet ünnepe lehet, amelyben Isten végtelen szeretetét mutatjuk meg az embereknek.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.