Foglalkozás előtti ima
Mindenható Örök Isten! Alázatos szívvel fordulok tehozzád munkám kezdetén. Nagyratörők céljaim, de gyarló az én erőm. Kérlek ezért, minden erők forrása, támaszd meg az én gyengeségemet és tedd eredményessé munkámat, hogy azzal amit tanulok, a Te dicsőségedet növeljem, hazámnak és embertársaimnak javára lehessek, add, hogy jellemem épületét egyre magasabbra emeljem, szent igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjam!

 

Foglalkozás utáni ima
Hálát adok Uram az imént vett jókért, erős a szándékom, hogy igaz jótettek fakadjanak nyomomban. Add szándékomra áldásodat!

 

 

Reggeli ima


Ragyogva fénylik már a nap
Az Úrhoz szálljon énekünk,
Hogy minden ártót űzzön el
Járjon ma mindenütt velünk.Nyelvünket fogja fékre ma
Ne szóljon rút perek szava,
Szemünket védőn óvja meg
A hívságot ne lássa meg.

Lakjék szívünkben tisztaság,
Távozzék minden dőreség
A testnek dölyfét törje meg
Étel s italban hősi fék.

Hogy majd a nap ha távozott,
S az óra újra éjt hozott,
Lemondásunk szent éneke
Legyen az Úr dicsérete.

Dicsérjük az örök Atyát,
Dicsérjük egyszülött Fiát,
S a lelket, a vigasztalót
Most és örök időkön át.

 

Esti ima

 

Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk Tégedet,
Légy kegyes és maradj velünk
Őrizzed, óvjad népedet.A gonosz álmok fussanak
És minden éji képzelet,
Az ellent kösse meg kezed,
Testünket hogy ne rontsa meg.

Add nekünk édes, jó Atyánk
Egyszülött Krisztus, add nekünk,
Szentlélek Isten, vigaszunk,
Kegyelmes, őrző Istenünk.