Fogadalom és ígéret

A cserkészfogadalom:
Én, _________ fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkész törvényt, és azt mindenkor megtartom.
A kiscserkészígéret:
Én, _________ ígérem, hogy Isten segítségével a jóra törekszem. Ismerem a kiscserkésztörvényt és azt megtartom.